Image module

Szkolenie ALFA – pierwszego stopnia

Szkolenie prowadzone jest przez wybitnych specjalistów mających za sobą wieloletnie doświadczenie szkoleniowe. Wiedza która zostanie przekazana podczas szkoleń dedykowana jest prawdziwym miłośnikom broni i strzelectwa. Szkolenie alfa – pierwszego stopnia przeznaczone jest dla osób które nie miały nigdy wcześniej styczności z bronią, lub osób które mają znikomą widzę na temat jej posługiwania się nią. Aby móc opanować sztukę praktycznego posługiwania się bronią trzeba zacząć od podstaw.

 • Zapoznanie się z warunkami bezpieczeństwa na strzelnicy;
 • Bezpieczeństwo przy posługiwaniu się bronią (palec poza spustem, kontrola wylotu lufy, rozpoznanie celu, traktowanie broni zawsze jako załadowanej, rozładowanie broni etc.);
 • Postawy strzeleckie – przyjmowanie prawidłowej postawy (biodra prostopadłe do kierunku strzału, ustawienie stóp, ustawienie głowy, ogólna równowaga, wygoda, poprawny chwyt oraz skład broni, dołek strzelecki, stabilizacja broni);
 • Obsługa manualna broni (ładowanie magazynka, ładownia broni, przeładowanie broni, rozładowanie broni);
 • Nauka celnego oddania strzału (celowanie, poprawne zgrywanie przyrządów celowniczych, koncentracja wzroku na muszce, ściągnie języka spustowego, oddech a celność – wahania lufy);
 • Różne sposoby noszenia broni palnej krótkiej;
 • Techniki szybkiego dobycia broni;
 • Strzelanie statyczne w postawie stojącej, klęczącej, w ruchu;
 • Strzelanie w różnych kierunkach;
 • Strzelanie o zmieniającym się stopniu trudności;
 • Różne sposoby wymiany magazynka;
 • Poruszanie się z bronią w warunkach zagrożenia, prawidłowy krok, biodra na jednej lini, zwroty z bronią;
 • Sytuacje awaryjne, zacięcia się broni;
 • Czynności i komendy podczas strzelania z broni palnej na strzelnicy.

Szkolenie BRAVO – drugiego stopnia

Szkolenie bravo przeznaczone jest dla osób które posiadają podstawową wiedzę z obsługi broni, oraz mają opanowane zagadnienia z szkolenia pierwszego stopnia ALFAPoszczególne tematy które realizowane są w szkoleniu BRAVO:

 • Przypomnienie oraz utrwalenie zasad bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią, poruszania się po strzelnicy (kontrola otoczenia, identyfikacja zagrożeń, trening przejścia  z pozycji niskiej (gaszenie broni);
 • Doskonalenie elementów kursu ALFA;
 • Strzelanie do kilku celów z różnych postaw;
 • Taktyczna wymiana magazynka;
 • Strzelania dynamiczne o zmieniającym się stopniu trudności z wykorzystaniem osłon;
 • Strzelania z jednej ręki (prawa oraz lewa);
 • Strzelanie zza zasłony (prawa, lewa ręka);
 • Strzelanie w ruchu z wymianą magazynka;
 • Strzelanie dynamiczne, pokonywanie torów;
 • Wykorzystanie celów obrotowych i poruszających się ruchem poprzecznym.

Szkolenie CHARLIE – trzeciego stopnia

Szkolenie na trzecim poziomie to najbardziej zaawansowane szkolenia. Szkolenie jest przeznaczone dla wprawnych strzelców którzy pozytywnie ukończą szkolenie drugiego poziomu BRAVO, ewentualnie przejdą pozytywną weryfikacje własnych umiejętności przez naszego instruktora.

Na tym poziomie szkolenie obejmuje trening wyrabiający nawyki i instynktowne zachowania w ekstremalnych sytuacjach, w którym może zostać użyta broń palna. Na tym szkoleniu zobaczysz jak są szkoleni funkcjonariusze służb mundurowych w trakcie kursów podstawowych i specjalistycznych.
Podczas tego szkolenia realizowane będą następujące tematy:

 • Sposoby przenoszenia broni,maskowania i ubierania się „do broni”;
 • Strzelanie dynamiczne do kilku celów;
 • Strzelania sytuacyjne z wykorzystaniem osłon;
 • Praca na broni w sytuacjach wysokiego zagrożenia i wysokiego poziomu stresu
 • Strzelania w warunkach ograniczonej widoczności z użyciem oświetlenia taktycznego
 • Taktyka poruszania się z bronią w sytuacji ekstremalnej oraz zakładniczej;
 • Szyki bojowe;
 • Praca na broni oraz trening strzelecki z wykorzystaniem samochodów osobowych;
 • Strzelanie specjalistyczne z wykorzystaniem nietypowych elementów i zasłon;
 • Techniki prowadzenia ognia na krótkich dystansach (1 – 5 metrów)