Blog categories

Comments

Regulamin

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego

shopGun.

Sklep Internetowy „shopGun” działający pod adresem http://www.shopgun.com.pl jest serwisem prowadzonym przez:


Global Consulting z siedzibą 11-001 Olsztyn, Dywity,

ul. Olsztyńska 8, zarejestrowany pod numerem NIP 739-158-97-55, Regon 281434410, posługujący się Koncesją MSW nr B-047/2015.

 Adres pocztowy: shopGun / Global Consulting 

ul. Pieniężnego 18 I p. 10-512 Olsztyn

siedziba Biuro Detektywistyczne SPY EYE

Adres e-mail: sklep@shopgun.com.pl

Numer telefonu: 603 801 808

 

Niniejszy regulamin jest zgodny ze znowelizowanymi w dniu 25 grudnia 2014 roku przepisami Ustawy o Ochronie Praw Konsumentów i dotyczy wyłączenie zakupów w Sklepie Internetowym www.shopgun.com.pl

§1 DEFINICJE

 

Do celów niniejszego regulaminu stosuje się następujące definicje:

 

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu  usług drogą elektroniczną (Dz.U.  2002 r . Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Usługobiorca oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej przez usługodawcę drogą elektroniczną
 5. Przedmiot transakcji – towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem Sklepu Internetowego.
 8. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.shopgun.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć zamówienie.
 9. System teleinformatyczny – zespół współpracujący ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzeń końcowego.

 

 

§2 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 1. Treść niniejszego regulaminu określa zasady dokonywania przez Global Consulting z siedzibą w Olsztynie sprzedaży towarów na odległość.
 2. Niniejszy Regulamin stanowi – w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną – Regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz. U. Z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 3. Sklep internetowy shopGun zamieszcza za pośrednictwem Internetu informacje na temat swojej oferty na stronie http://www.shopgun.com.pl i świadczy drogą elektroniczną – zgodnie z niniejszym regulaminem – następujące usługi:
 • umożliwia kupowanie towarów znajdujących się w bazie sklepu internetowego shopGun za pomocą koszyka zamówień, z wyłączeniem broni palnej, istotnych części broni, oraz amunicji i czarnego prochu,
 1. Warunkiem korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez usługodawcę jest spełnienie minimalnych wymagań technicznych, takich jak:

          –    Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i                  cookies, bądź

          –    Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną  obsługą apletów Javy,                              JavaScript i cookies

          –    Rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli lub wyższa

 1. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie aby gromadzić informacje związane z korzystaniem ze sklepu internetowego RoweryBatavus.pl przez Klienta, w celu:

       utrzymania sesji zalogowanego Usługobiorcy,

       dostosowania sposobu wyświetlania ofert sprzedażowych do potrzeb Usługobiorców oraz do prowadzenia statystyk oglądalności podstron sklepu internetowego shopgun.com.pl

 1.     Usługobiorca może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki cookie lub zablokować umieszczanie plików cookie za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej.
 2.     Usługobiorca, który zarejestrował swoje konto na stronie usługodawcy rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie żądania usunięcia konta klienta. Usługodawca usuwa zarejestrowane konto Klienta bez zbędnej zwłoki.
 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą wypełnienia i potwierdzenia przez Usługobiorcę odpowiedniego formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie sklepu na czas nieokreślony.

 

 

§3 WARUNKI SPRZEDAŻY

 

 1.     Wszystkie ceny towarów w sklepie internetowym są podawane w walucie złotych polskich (PLN) i zawierają wszelkie podatki typu VAT, cła.
 2.     Ceny towarów znajdujące się na stronie sklepu internetowego nie zawierają kosztów wysyłki.
 3.     Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę przez cały rok.
 4.     Sklep shopGun prowadzi sprzedaż wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 5.     Sklep shopGun nie prowadzi sprzedaży on-line, istotnych części broni, amunicji i czarnego prochu.
 6.     W koszyku zamówień konsument dokonuje wyboru formy dostawy i formy płatności.
 7.     Aby umowa sprzedaży mogła zostać w sposób prawidłowy zawarta, należy:
 1. Sklep internetowy shopGun zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian zarówno w cenach towarów oferowanych przez usługodawcę, jak i w wysokości opłat za doręczenie towaru do usługobiorcy. Każdorazowa zmiana nie narusza praw osób, które złożyły zamówienia on-line bądź zawarły umowę sprzedaży przed dokonaniem jakichkolwiek wyżej wymienionych zmian w cennikach.

       złożyć zamówienie on-line, tj. na stronie sklepu, poprzez koszyk zamówień,

       potwierdzić, że jest się świadomym tego, iż zamówienie pociąga za sobą obowiązek dokonania płatności poprzez aktywowanie przycisku (link aktywacyjny) “Zamawiam i płacę” w ostatnim kroku koszyka zamówień.

 1.     Na adres e-mail kupującego sklep internetowy shopGun przesyła wiadomość gdzie przekazuje konsumentowi w jasny i wyraźny sposób informacje dotyczące złożonego zamówienia:

      główne cechy produktu

      łącznej ceny wraz z podatkami, oraz opłatami za transport, dostawę lub usługi pocztowe,

      podanych w formularzu wysyłkowym: danych adresowych i kontaktowych

 1. Klient może złożyć zamówienie on-line bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie sklepu lub też zarejestrować Konto Klienta, na którym zapisane zostaną podstawowe informacje z formularza wysyłkowego, tak aby w przyszłości nie było potrzeby wpisywania ich ponownie.
 1. W celu utworzenia Konta Klienta należy wypełnić formularz rejestracyjny na stronie sklepu internetowego. W celu potwierdzenia rejestracji wymagane jest aktywowanie przycisku lub podobnej funkcji (link aktywacyjny), zawartego w informacji mailowej przesłanej na adres e-mail użytkownika. Tylko potwierdzenie rejestracji umożliwia ponowne logowanie w przyszłości. Zarejestrowany użytkownik może w każdej chwili zmieniać zapisane dane bądź też trwale je usunąć.
 2. Global Consulting dostarcza konsumentowi w momencie wydania towarów paragon fiskalny lub- na żądanie nabywcy- fakturę VAT. Możliwym jest także późniejsze wystawienie faktury dokumentującej dokonaną sprzedaż, nawet gdy została już ona potwierdzona paragonem z kasy rejestrującej, jednakże warunkiem koniecznym jest zwrot przez nabywcę oryginału paragonu.

 

 

 

§3 FORMA PŁATNOŚCI

 

 1.     Klient ma możliwość dokonania płatności za zamówiony towar, wedle własnego wyboru:
 • przelewem w formie przedpłaty w pełnej wartości zamówienia na rachunek bankowy Usługodawcy:

Global Consulting
Bank Milennium
41 1160 2202 0000 0003 0761 2868

 • gotówką w formie pobrania, gdzie należność pobierana jest przez listonosza bądź kuriera w momencie dostawy towarów.
 • gotówką przy wyborze dostawy jako – odbiór osobisty
 1.     Wszystkie akceptowane środki płatności zaznaczone są w jasny i wyraźny sposób na początku procesu składania zamówienia (w koszyku zamówień).

 

 

 

§4 FORMA I KOSZTY DOSTARCZENIA TOWARU

 

 

1.  Zamówione towary dostarczane są kupującemu, wedle jego wyboru:

       za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A:

 1.     Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adresem wskazanym przez konsumenta w potwierdzonym zamówieniu.
 2.     Koszt dostawy towaru ponosi kupujący, zgodnie z cennikami zamieszczonymi w §4 ust 4 Regulaminu.
 3.     Koszt dostawy jest zależny od łącznej ceny zamawianych towarów, formy dostawy oraz formy płatności.

       Poczta Polska

Płatne z góry – 29 zł

Płatne przy odbiorze – 29 zł

  

§5 ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KLIENTA, ZWROTY

 

 1.      Zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie Konsumentów Klient dokonujący zakupu jako konsument (tj. jako osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z zastrzeżeniem, że jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. W celu ustalenia warunków zwrotu prosimy o kontakt telefoniczny XXX XXX XXX lub przez e-mail: sklep@shopgun.com.pl
 2.      Klient ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. 
 3.      Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 
 4.      Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów w których przedmiotem świadczenia są rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, oraz rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami. 
 5.      shopGun zastrzega że żadne przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane.

 

§6 GWARANCJA I REKLAMACJE

 1.     Wszystkie produkty objęte są co najmniej dwuletnią gwarancją. Szczegóły znajdują się w kartach produktów na stronie www.kaliber.pl. 
 2.     Wszystkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania produktu wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym. 
 3.     W przypadku zgłoszenia i zaakceptowania reklamacji sklep shopGun zobowiązuje się do naprawy lub wymiany produktu, jeśli jest to możliwe, bądź do obniżenia ceny produktu czy odstąpienia od umowy i zwrotu pieniędzy, jeśli naprawa lub wymiana jest niemożliwa. 
 4.     Zgłoszenie reklamacyjne mogą być składane w dowolnej formie. Pisemne składanie zgłoszeń reklamacyjnych pomoże uniknąć ewentualnych nieporozumień. 

 

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1.     Informacje o produktach (w szczególności ich opisy, parametry techniczne, ceny) zamieszczone na stronach sklepu internetowego 8a.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Stosownie do art. 71 kodeksu cywilnego, poczytuje się je za zaproszenie do zawarcia umowy.
 2.     Sklep internetowy shopGun nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 3.     W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204).
 4.     Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie sklepu internetowego shopgun używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 5.     Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie, w każdym czasie, za pośrednictwem linku aktywacyjnego zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego shopGun (http://shopgun.com.pl/regulamin) oraz w koszyku zamówień (przed zawarciem umowy). Istnieje możliwość sporządzenia jego wydruku lub zapisania w formie pliku.
 6.     Sklep internetowy shopGun zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które złożyły zamówienia bądź zawarły umowy (sprzedaży / o świadczenie usług drogą elektroniczną) przed dokonaniem ww. zmian.

 

 

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(http://www.shopgun.com.pl/wp-content/uploads/2018/10/file.png);background-color: #fcfcfc;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 100px;}